ONZE KLANTENVanuit zijn expertise rondom de valorisatie van kennis en de verbinding met ondernemers is JPZ Management Partner gevraagd zitting te nemen in werkgroep, waar naast Han ook Tabe Bruinsma van YnBusiness en Nynke Dijkstra van Triple Dairy zitting hebben. Deze werkgroep is door de provincie Fryslân gevraagd advies uit te brengen over hoe Dairy Valley positief zou kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen in de sector.
Om de digitale innovaties binnen het bezoekerscentrum van het Woudagemaal een duidelijk doel rondom educatie te laten dienen, en daarin de medewerkers en vrijwilligers mee te nemen, is het noodzakelijk om voldoende in facilitering te voorzien. Dit gaat dan om het stimuleren en informeren van de vrijwilligers en medewerkers om met ‘devices’ aan de slag te gaan, maar ook om het financieel faciliteren en compenseren van de te investeren gelden. 

Beeldkrullend wil binnen een periode van drie jaar doorgroeien naar een specialist in hun vakgebied. Daarbij wil hij turn-key oplossingen willen aanbieden aan zijn klanten, zonder gebruik te hoeven maken van externe partijen. 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn